Wat is een missie voorbeeld?

Missie wordt door sommige bedrijven ook wel mission statement genoemd. Een missie definieert vanuit het NU het bestaansrecht en identiteit van de organisatie. Door middel van je missie geef je aan wie je bent, wat je doet en wat je wil bereiken. Je missie is tijdloos, maar wel toe te passen op dit moment.

Wat is een goed missie?

Bedrijven met een duidelijke visie en missie presteren beter dan organisaties die dat niet hebben. Dit aspect is al vaak onderzocht (zie onderaan). Een goede visie en missie geven de organisatie richting, het brengt focus aan en bindt medewerkers en klanten. Het zorgt voor inspiratie, enthousiasme en doelgerichtheid.

Hoe schrijf ik een missie?

Hoe maak je een missie?

 • Beantwoord de vraag: waarom bestaat de onderneming?
 • Schrijf op wie de ideale klanten zijn van jouw organisatie.
 • Noteer wat voor beeld jij wilt creëren bij de stakeholders.
 • Omschrijf waarom jouw product of dienst zo waardevol is.

Wat is een goede mission statement?

Een mission statement is dus de basis van je visie. In je visie mag je best een beetje dromen. Je missie is iets praktischer van aard en meer gericht op je organisatie zelf. De visie heeft meer betrekking op de wereld om je bedrijf heen.

Wat moet er in een missie staan?

Bij het ontwikkelen van de missie staan drie vragen centraal:

 • voor wie zijn we er (wie zijn onze klanten of wie is onze doelgroep)?
 • wat hebben we te bieden (producten of diensten) doet er veel minder toe dan de vraag: waarom doen we dat?
 • wat onderscheidt ons in de wijze waarop we dat doen (waarden en normen)?

Waar bestaat een missie uit?

Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn. Omdat een missie over zaken gaat die jaren hebben gekost om op te bouwen wordt een missie zelden veranderd.

Wat moet er in een visie?

Een goede visie voldoet aan een aantal punten. Bijvoorbeeld: de visie is kort geformuleerd, simpel en begrijpbaar, gericht op jouw branche/bedrijf, helder en niet anders te interpreteren en vooral ook ambitieus. Een goede visie is essentieel voor een goede strategie.

Welke missie?

Wat staat er in de missie?

In gewoon Nederlands: de missie zegt wat de organisatie wil zijn of ‘waar we voor gaan’. In de missie wordt kwalitatief en soms enigszins filosofisch aangegeven wat de organisatie wil betekenen voor haar klanten, medewerkers, aandeelhouders of andere belanghebbenden.

Hoe bepaal je een visie?

De visie van het bedrijf kan worden bepaald aan de hand van de volgende vragen:

 1. Hoe ziet de omgeving er voor ons bedrijf uit in de toekomst?
 2. Waar willen we staan?
 3. Wat willen we bereikt hebben?
 4. Hoe bereiken we onze gedroomde positie?

Wat is het verschil tussen een visie en een missie?

In één zin is het verschil: een missie is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan. De missie heeft te maken met waarden en identiteit.