Doen denker dromer?

De denker is kritisch en zorgt voor overzicht, de doener wil vooral graag aan de slag, de dromer zorgt voor creatieve input en de beslisser zorgt dat jullie streven naar het beste resultaat.

Wat is een Kolbe test?

Met deze vragenlijst kun je achterhalen wat je persoonlijke manier van leren is en hoe je omgaat met dagelijkse situaties in je werksituatie. Dus, als je vindt dat een bepaald antwoord het best je manier van leren beschrijft, dan geef je het cijfer 4. …

Wat is een doener?

De doener is iemand met een leerstijlvoorkeur voor het actief ervaren van situaties. Een doener is dus actief en vertrouwt daarbij meer op intuïtie dan op logica. Als je deze leerstijl hebt ben je gericht op nieuwe ervaringen en op het uitvoeren van gemaakte plannen.

Wat doet een dromer?

De dromer is iemand met een leerstijlvoorkeur voor waarnemen (kijken) en concreet ervaren (voelen). Een dromer kan een situatie vanuit verschillende kanten bekijken en heeft een groot voorstellingsvermogen.

Hoe omgaan met een dromer?

Een dromer leert het beste als hij tijd krijgt om na te denken en dan te doen. Sommige dromers twijfelen vaak en komen langzaam tot besluiten. De dromer heeft tijd nodig om ervaringen te verwerken, gevoelens te uiten en hij hoort bij problemen graag verschillende meningen.

Wat voor Leertype ben ik?

De leerstijltest Afhankelijk van de leerstof en de situatie gebruik je een bepaalde leerstijl. Mensen hebben echter ook een favoriete manier van leren, oftewel een voorkeursleerstijl. Weet je wat jouw voorkeursleerstijl is dan weet je ook wat er, qua leerstof en studie, het beste bij je past.

Wat betekent Kolb?

De Amerikaanse psycholoog David Kolb ontwikkelde, samen met Roger Fry in de jaren zeventig van de vorige eeuw een model ten behoeve van een effectief leerproces. Dit management model, het Experiential Learning Model (ELM), is cyclisch en staat ook bekend in de wetenschap als de vier leerstijlen van Kolb.

Hoeveel leerstijlen zijn er?

In totaal zijn er 4 leerstijlen, dat wil zeggen 4 manieren waarop je dingen kunt leren. Afhankelijk van de leerstof en de situatie gebruik je een bepaalde leerstijl.

Hoe begeleid je een doener?

De doener wil overal aan meedoen en erbij horen. Hij wordt graag ‘in het diepe gegooid’. Een doener werkt graag samen en onderneemt gauw actie….DOENER – CONCREET ERVAREN

  1. Sfeer en menselijk contact zijn belangrijk.
  2. Zorg voor veel afwisseling.
  3. Rem een doener op tijd af.
  4. Help hoofd- en bijzaken te onderscheiden.