Heeft een 16 jarige recht op studiefinanciering?

Minderjarigen krijgen sinds het studiejaar 2018-2019 direct als de studie begint recht op studiefinanciering. Studiefinanciering aanvragen doet u bij DUO. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Er wordt gekeken naar het inkomen van 2 jaar geleden.

Waarom krijg ik geen studiefinanciering?

Een student kan studiefinanciering aanvragen zodra hij begint met studeren op een hbo of universiteit. Ook als hij nog geen 18 is. Je krijgt geen studiefinanciering als je een deeltijdopleiding gaat doen.

Wat zijn de voorwaarden voor een basisbeurs?

U woont 5 jaar of langer achter elkaar in Nederland. U bent naar Nederland gekomen om te werken. Dit moet voor minimaal 56 uur per maand zijn. Uw arbeidscontract moet op de 1e van de maand ingaan.

Kun je studiefinanciering met terugwerkende kracht krijgen?

Voor het lopende studiejaar (voor mbo vanaf 1 augustus, voor hbo en universiteit vanaf 1 september) kunt u nog studiefinanciering krijgen voor maanden die voorbij zijn. Dit noemen we ‘terugwerkende kracht’. Log in op Mijn DUO. Ga naar ‘Mijn Producten’ en ‘Studiefinanciering’.

Wat verandert er als je 16 wordt?

Als je 16,5 jaar bent mag je beginnen met autorijlessen. Je kunt een tractorcertificaat halen en mag dan een tractor besturen. Je kunt een eigen account aanmaken op YouTube. Vanaf je 16e mag je ook je bromfietsrijbewijs halen en brommer rijden.

Heb ik recht op studiefinanciering als ik getrouwd ben?

Of je nou alleen woont, samenwoont met je partner of samenwoont met een studievriend maakt dan verder voor je studiefinanciering niet uit. En ook niet of jullie in een koophuis of huurhuis gaan samenwonen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kijkt alleen naar waar je ingeschreven staat.

Kan ik studiefinanciering krijgen?

Studenten op een hogeschool of universiteit hebben tot hun 30e recht op studiefinanciering. Dit krijgen zij meestal voor de officiële duur van hun opleiding. Ook is er financiële ondersteuning, met het levenlanglerenkrediet, voor mensen die willen doorleren na hun opleiding of studie.

Wat krijgt een mbo student?

De basisbeurs voor thuiswonende mbo-studenten is begin studiejaar 2020/2021 €85,13 per maand. Voor uitwonende mbo-studenten is het €277,84 per maand. Met aanvullende beurs en maximale lening erbij komt de maandelijkse studiefinanciering op €622,05 (thuiswonend) of €837,24 (uitwonend).

Hoe werkt prestatiebeurs?

De prestatiebeurs houdt in dat u de basisbeurs, eventueel de aanvullende beurs en het studentenreisproduct als een soort lening uitbetaald krijgt. Als u binnen een bepaalde termijn een diploma behaalt (u heeft dan de vereiste prestatie geleverd), hoeft u deze lening niet terug te betalen.

Kun je aanvullende beurs met terugwerkende kracht aanvragen?

Hebt u al studiefinanciering of tegemoetkoming aangevraagd, maar zonder aanvullende beurs of toelage? Aanvullende beurs kunt u met terugwerkende kracht aanvragen tot het begin van het studiejaar.

Hoe lang van te voren studiefinanciering aanvragen?

Dan kun je studiefinanciering aanvragen. Deze gaat in vanaf het eerste kwartaal na je 18e verjaardag. Vanaf deze leeftijd ontvangen je ouders geen kinderbijslag meer. Raadzaam is om de studiefinanciering drie maanden van te voren aan te vragen.

Wanneer gaat het in de studiefinanciering mbo?

Wanneer gaat het in? studiefinanciering mbo: vanaf het kwartaal na uw 18e verjaardag. studiefinanciering hbo of universiteit: direct als u begint met studeren, ook als u nog geen 18 bent. Meestal is dit per 1 september. U moet op de 1e van de maand ingeschreven staan.

Kan ik studiefinanciering krijgen bij overstap van HBO naar mbo?

Studiefinanciering bij overstap van hbo naar mbo. Studenten die overstappen van het hbo naar het mbo kunnen opnieuw studiefinanciering krijgen. Maar alleen als zij minder dan 48 maanden studiefinanciering hebben gekregen op het hbo. Hebben ze meer ontvangen? Dan kunnen ze niet opnieuw studiefinanciering krijgen voor het mbo.

Wanneer start u met studiefinanciering hbo of universiteit?

studiefinanciering hbo of universiteit: direct als u begint met studeren, ook als u nog geen 18 bent. Meestal is dit per 1 september. U moet op de 1e van de maand ingeschreven staan. Wordt u na de 1e ingeschreven, dan gaat uw studiefinanciering of tegemoetkoming een maand later in.

Wanneer mag je gewoon werken terwijl je studiefinanciering ontvangt?

Je mag gewoon werken terwijl je studiefinanciering ontvangt en een opleiding volgt. Maar pas wel op, want er is een grens van wat je mag bijverdienen. In 2019 mag je niet meer dan € 14.682,- bijverdienen. Als je meer verdient, dan moet je in de toekomst studiefinanciering terugbetalen. Je betaalt dan ook voor het studentenreisproduct.