Heeft de verkoper van een huis ook 3 dagen bedenktijd?

Vanuit de wet is de bedenktijd alleen voor de koper en dus niet voor de verkoper. Stel dat de verkoper ook een bedenktijd zou willen, dan zal hij dit bij de onderhandelingen kenbaar moeten maken. Als een koper met een bedenktijd voor de verkoper instemt, dan zal dit in de koopovereenkomst moeten worden opgenomen.

Heb je als verkoper bedenktijd?

Kan de verkoper ook een beroep doen op de bedenktijd? Alleen de koper kan een beroep doen op de wettelijke bedenktijd. Er is dus geen wettelijke bedenktijd die strekt tot bescherming van de verkoper. Toch kan de verkoper een beroep doen op de bedenktijd, zo blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel.

Hoe werkt de wettelijke bedenktijd?

De bedenktijd gaat in op de dag dat de koper een afschrift krijgt van het getekende koopcontract. De bedenktijd duurt drie volle dagen, waarvan minimaal twee werkdagen. Krijgt hij het contract bijvoorbeeld op donderdag, dan gaat de bedenktijd in op vrijdagochtend om 0.00 uur en loopt tot maandagavond 24.00 uur.

Heb je altijd 3 dagen bedenktijd?

Nadat de koopovereenkomst is getekend, heb je als koper volgens de wet het recht om, binnen drie dagen na aankoop, nog van het huis af te zien. De wettelijke bedenktijd is een dwingend recht. Daar mag dus niet van afgeweken worden.

Kan een verkoper van een huis koop ontbinden?

Een verkoper mag een koopovereenkomst vrijwel nooit ontbinden en er geldt voor de verkoper geen bedenktijd zoals bij de koper het geval is.

Hoeveel bedenktijd na tekenen contract?

In het contract moet staan dat u een bedenktijd hebt van 14 dagen. In het contract moet staan hoe en bij wie u kunt melden dat u het product of de dienst niet wilt.

Kan een koper onder verkoop uit?

Toch kan de koper na het tekenen van het contract nog van de koop af: dankzij de wettelijke bedenktijd en ontbindende voorwaarden. Een koper heeft op grond van de wet een bedenktijd van drie dagen. Gedurende deze drie dagen kan de koper, zonder opgave van redenen, de koopovereenkomst ontbinden.

Wat is de wettelijke bedenktijd bij koop woning?

3 dagen bedenktijd De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het koopcontract heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd kunt u als koper alsnog afzien van de koop.

Heb je altijd 14 dagen bedenktijd?

Als je een aankoop via internet of telefonisch (koop op afstand) hebt gedaan, geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Als je spijt krijgt van je aankoop kun je die binnen deze termijn zonder opgaaf van reden ongedaan maken.

Kan ik als verkoper onder voorlopig koopcontract uit?

Op grond van de wet hebt u als koper na het tekenen van het koopcontract een bedenktermijn van 3 dagen. Soms is in het koopcontract afgesproken dat de verkoper ook een bedenktermijn heeft. De verkoper kan dan binnen de bedenktermijn van het contract af. Een bedenktermijn voor de verkoper komt niet vaak voor.

Kan je koopcontract ontbinden?

Als de koopovereenkomst voor een bestaande woning door zowel de koper als de verkoper is ondertekend, is de koop een feit. Een koper heeft op grond van de wet een bedenktijd van drie dagen. Gedurende deze drie dagen kan de koper, zonder opgave van redenen, de koopovereenkomst ontbinden.