Hoe laat is de school uit op woensdag?

De meeste basisscholen hanteren nog het traditionele schooltijdenmodel: de schooldag start tussen 8:30 en 8:45 uur, de schooldag eindigt tussen 14:30 en 15:30 uur. Kinderen eten tussen de middag thuis of blijven over op school. Het overblijven is vrijwillig. De kinderen hebben op woensdagmiddag vrij.

Wat is onderbouw en bovenbouw basisschool?

De onderbouw is in het Nederlandse voortgezet onderwijs de algemene benaming voor het eerste en tweede leerjaar van het vmbo, de eerste, tweede en derde klassen van de havo en de eerste, tweede en derde klassen van het vwo. De bovenbouw (havo en vwo) zijn de hogere klassen. Die wordt ook wel de tweede fase genoemd.

Wat is een studiedag basisschool?

Scholen mogen per jaar zeven schooldagen indelen als studiedagen voor de leraren. Tijdens deze studiedagen komen belangrijke onderwerpen aan bod die de leraren staat te stellen continue beter in te spelen op de leerlingen als groep, als individu en de onderwijsmethoden.

Wat is de middenbouw basisschool?

De middenbouw is een benaming die wordt gebruikt voor de middelste leerjaren van het primair onderwijs in Nederland. Op de basisschool wordt de term middenbouw gebruikt om groep 3, 4 en 5 aan te duiden.

Is het woensdag school?

Op de meeste scholen is er geen les op woensdagnamiddag. Maar een school kan er wel voor kiezen om op woensdagnamiddag lessen te plannen, bijvoorbeeld om de lokalen optimaal te kunnen gebruiken. In dat geval zijn de leerlingen soms op andere dagen vroeger thuis.

Welke tijden continurooster?

Bij een continurooster beginnen de kinderen om 08.00 uur of 08.30 uur. Ze hebben een korte middagpauze op school, waarin ze gezamenlijk lunchen en zijn dan iedere dag tussen 14.00 uur of 14.45 uur klaar. Alleen op woensdag ziet het rooster er anders uit. Dan hebben de kinderen de middag vrij.

Welke klas is de bovenbouw?

Op de basisschool wordt de term bovenbouw gebruikt om groep 6, groep 7 en groep 8 aan te duiden. In groep 7 doen de leerlingen onder andere verkeersexamen. In groep 8 leggen de meeste leerlingen een Citotoets af.

Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs?

De eerste 2 leerjaren van het vmbo en de eerste 3 leerjaren van de havo en het vwo heten onderbouw.

Waar is een studiedag voor?

Een studiedag is een dag waarop een groep geĆÆnteresseerden of beroepsmatig bij een onderwerp betrokken mensen zich kunnen laten voorlichten, over het onderwerp kunnen discussiĆ«ren, informatie kunnen uitwisselen en desgewenst kunnen netwerken.

Wat doen leerkrachten op een studiedag?

Tijdens een studiedag, die bedoeld is voor leerkrachten, is je kind vrij. Op die dag bespreekt het personeel onder meer de planning en belangrijke zaken in het onderwijs.

Welke groepen zijn middenbouw?

De middenbouw bestaat uit de groepen 4, 5 en 6. Na de voorjaarsvakantie schuift groep 6 door naar de bovenbouw en komt groep 3 bij de middenbouw.

Welke groepen zijn bovenbouw?