Hoe wordt griffierecht berekend?

De persoon die de rechtszaak start (eiser) kan meerdere vorderingen instellen tegen 1 partij (gedaagde): Meerdere geldvorderingen: dan telt de griffie de bedragen van de vorderingen bij elkaar op. Dat bedrag bepaalt de hoogte van het griffierecht.

Wat is het griffierecht?

Griffierecht heet zo omdat u dit bedrag moet betalen aan de griffie (het secretariaat) van de rechtbank. U moet dit aan het begin van de procedure betalen. Als u niet op tijd betaalt, wordt uw zaak mogelijk niet in behandeling genomen. Als u een advocaat heeft, kan deze het griffierecht voorschieten.

Wat zijn de kosten voor griffierecht?

Griffierecht is de vergoeding die door een gerechtelijke instantie wordt geheven voor het in behandeling nemen van een rechtszaak. Griffierechten worden geheven in civiele zaken, bestuursrechtelijke zaken en in belastingzaken. In strafzaken wordt geen griffierecht geheven.

Wat zijn de kosten van een kantonrechter?

kosten kanton rechtbank Bij de start van een procedure moet je griffierecht betalen aan de rechtbank. De hoogte van het griffierecht is onder meer afhankelijk van de hoogte van de vordering, maar de kantonrechtbank hanteert zeer schappelijke tarieven (van minimaal € 85,- t/m maximaal € 1013,-).

Hoe worden proceskosten berekend?

Voor de hoogte van de vordering moet de hoofdsom worden vermeerderd met de incassokosten en de rente tot datum dagvaarding. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de juridische hoedanigheid van de eisende partij en de hoogte van de vordering.

Wat is griffierecht onvermogenden?

Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor het tarief voor onvermogenden. Stuur hiervoor met de dagvaarding of het verzoekschrift een van de volgende documenten mee.

Wat kost een verweerschrift?

Wat kost het verweer in een incasso rechtszaak (tarieven 2018)

Onderdeel minimaal
Belang > € 500 tot € 1.250 (6) € 673
Belang > € 1.250 tot € 2.500 (6) € 723
Belang > € 2.500 tot € 5.000 (6) € 772
Belang > € 5.000 tot € 10.000 (6) € 823

Wie betaalt griffierecht bestuursrecht?

Indien u door de rechter in het gelijk wordt gesteld, dan moet het bestuursorgaan het door u betaalde griffierecht aan u vergoeden. Daarnaast kan het zo zijn dat het bestuursorgaan de door u gemaakte proceskosten (deels) moet vergoeden. Dit heet een proceskostenveroordeling.

Wat kost een bestuursrechter?

Tarieven bestuurszaken 2021, met uitzondering van belastingzaken

Soort zaak Griffierecht
– voor organisaties (rechtspersonen) € 360
Alle andere bestuursrechtelijke zaken (incl. verzoeken om voorlopige voorziening) m.u.v. belastingzaken:
– voor particulieren (natuurlijke personen) € 181
– voor organisaties (rechtspersonen) € 360

Wat zijn de kosten van een rechtszaak?

De kosten voor een procedure bij civiele zaken en bestuursrechtelijke zaken betaalt u meestal zelf. Behalve als de rechter beslist dat de verliezende partij deze kosten betaalt. Een strafzaak kost u geen geld. Maar het kost wel geld als u een advocaat inschakelt.

Wat zijn de kosten van een bodemprocedure?

Rekenvoorbeelden kosten rechtszaak kanton in bodemprocedure (2021)

Rechtszaak bij kanton door eenmanszaak voor vordering van € 6.000 Rechtszaak bij kanton door B.V. voor vordering van € 18.000
Griffierecht € 240 Griffierecht € 1.013
Dagvaarding € 85,81 Dagvaarding € 85,81
Salaris gemachtigde € 600 Salaris gemachtigde € 720

Wat zijn de proceskosten?

Komt er een rechtszaak, dan krijg je ook te maken met proceskosten. Onder deze proceskosten vallen onder andere de advocaatkosten, griffiekosten en kosten voor bijvoorbeeld deskundigen en getuigen die nodig zijn bij de zaak.