Hvor mange regioner er der i Danmark 2021?

Danmark består af 5 regioner. Du kan på kortet se indbyggertallet i hver region og læse mere om dem på deres hjemmesider.

Hvor mange regioner er der på Sjælland?

Region Sjælland er etableret den 1. januar 2007 som en del af den danske kommunalreform 2007, som har erstattet de traditionelle amter med fem regioner.

Hvad hedder vores regioner?

Regionerne blev oprettet den 1….Rigdom i de danske regioner.

Region Regionalt BNP millioner € Regionalt BNP € pr. indbygger
Region Midtjylland 40.963 34.680
Region Syddanmark 38.606 33.463
Region Nordjylland 18.378 32.469
Region Sjælland 21.639 27.495

Hvor mange regioner er der i verden?

De 196 lande i verden kan logisk opdeles i otte regioner baseret på deres geografi, hovedsagelig på linje med det kontinent, hvor de er placeret.

Hvad er den mindste by i Danmark?

Frederiksberg er Danmarks mindste kommune. Men det er også den kommune i Danmark, der har mindst natur. Kommunen har et areal på 8,7 kvadratkilometer, og 1,5 kvadratkilometer består af natur.

Hvilket af følgende områder er regionerne normalt ansvarlige for?

Regionerne har ansvaret for: Sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger. Regional udvikling, blandt andet vedr. natur og miljø, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter.

Hvem er de 17 kommuner?

De 17 kommuner i Region Sjælland er: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg.

Hvilke ministerier er de vigtigste for regionerne?

Social- og Indenrigsministeriet varetager blandt andet opgaver vedrørende lovgivning om kommunernes og regionernes styrelse, kommunalfuldmagtsregler og tilsynet med kommuner og regioner.

Hvad hører under regionerne?

Hvilken region er størst?

Hvilken region er størst og mindst? Region Midtjylland fylder klart mest på landkortet med et areal på 13.011 km2, mens Region Hovedstaden er mindst med et areal på 2.563 m2.

Hvad hedder Danmarks femtestørste by?

Befolkningstal 2012 til 2021

# Byområde 2016
1 Hovedstadsområdet 1.280.371
2 Aarhus 264.716
3 Odense 175.245
4 Aalborg 112.194

Hvor mange danske byer er der?

I Danmark defineres by som en bebyggelse med mindst 200 indbyggere, hvor afstanden mellem husene ikke overstiger 200 m, medmindre afstanden skyldes offentlige anlæg. Danmarks Statistiks byopgørelse fra 1.1