Is besteed of is besteedt?

Besteedt is de persoonsvorm van de tegenwoordige tijd die aansluit bij een onderwerp dat een tweede of derde persoon enkelvoud is: je/jij besteedt, hij/zij/het besteedt, Jan besteedt, de organisatie besteedt, etc. Aan de stam besteed moet voor deze persoonsvorm een t worden toegevoegd.

Wat betekent besteedt?

besteden – Werkwoord 1. (ov) schaarse middelen een bestemming geven ♢ Hij besteedde veel van zijn geld aan boeken. ♢ Zij besteden te veel aandacht aan onbelangrijke details.

Wat tijd aan besteed?

besteden/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van besteden
onbepaalde wijs
tegenwoordig (v.t.t.) heb besteed hebt besteed
verleden (v.v.t.) had besteed had besteed
toekomend (v.t.t.t.) zal besteed hebben zal/zult besteed hebben

Is uitbesteedt aan?

Vervoegingen: heeft uitbesteed (volt. deelw.) door iemand anders laten verzorgen Voorbeelden: `het onderhoud uitbesteden aan een particulier …

Wat is het substantief Van besteden?

1) Aanwenden 2) Benutten 3) Bestieren 4) Doorbrengen 5) Gebruiken 6) In de kost doen 7) Opofferen 8) Slijten 9) Spenderen 10) Spillen 11) Ten koste leggen 12) Uitgeven 13…

Zullen begeleid worden?

begeleiden/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van begeleiden
onbepaalde wijs kort
tegenwoordig (v.t.t.) heb begeleid hebt/heeft begeleid
verleden (v.v.t.) had begeleid had begeleid
toekomend (v.t.t.t.) zal begeleid hebben zult/zal begeleid hebben

Wat betekent nog te besteden?

deelw.) verbruiken (voor iemand of iets) Voorbeelden: `veel geld besteden tijdens je vakantie`, `tijd besteden in een …

Wat is de verleden tijd van verwonden?

Woordherkomst en -opbouw

stamtijd
onbepaalde wijs verleden tijd voltooid deelwoord
verwonden verwondde verwond
zwak -d volledig

Is het wordt je of word je?

Als het onderwerp je/jij achter de persoonsvorm staat, is de correcte vervoeging word je/jij. Bij combinaties met je is het niet altijd even duidelijk of je het onderwerp van de zin is. Als u daaraan twijfelt, kunt u je proberen te vervangen door jij of jou(w). Als je vervangen kan worden door jij, is je het onderwerp.

Wat betekent een uitbesteding?

Uitbesteding is de uitvoering van een proces als gevolg van een strategische keuze door een organisatie, om één of meer bedrijfsactiviteiten uit te besteden aan een dienstverlenende onderneming of toeleverancier.

Wat is uitbesteden van werk?

Uitbesteed werk is een productieproces dat wordt ingekocht van een externe leverancier. Voordat we kunnen beginnen met uitbesteed werk moeten we Exact voor Productie inrichten zodat het proces van bestellen ondersteund wordt en zodat de juiste kosten geboekt worden.

Wat is de verleden tijd van zullen?

zullen/vervoeging

vervoeging van het werkwoord zullen
tegenwoordige tijd verleden tijd
ik zal zou
jij, je zult, zal zou
u zult, zal zou, zoudt