Kan ik mijn auto uit de wegenbelasting halen?

U kunt uw auto of motor schorsen op een postNL-kantoor of via de site van de RDW. U betaalt gedurende de schoringsperiode geen motorrijtuigenbelasting.

Hoe wordt wegenbelasting verrekend?

Ik exporteer mijn auto of motor Als u uw auto of motor exporteert, moet u het motorrijtuig aanmelden bij de RDW. Daarna zetten wij de motorrijtuigenbelasting automatisch stop. Te veel betaalde belasting ontvangt u automatisch terug. In bepaalde gevallen kunt u bpm terugvragen.

Hoe snel krijg je teveel betaalde wegenbelasting terug?

Krijg ik geld terug van de wegenbelasting na de aan- of verkoop? Wanneer je automatisch betaalt (automatische incasso) ontvang je het teveel betaalde bedrag automatisch terug op je rekening. Heb je te weinig betaald, dan wordt dat deel alsnog afgeschreven van je rekening.

Wat kost een auto uit de schorsing halen?

Wilt u eerder met uw auto gebruik maken van de openbare weg? Dan moet u de schorsing stopzetten. Dit is gratis en gaat direct in. U kunt dit online of bij een loket regelen.

Wat gebeurt er als je een auto schorst?

Tijdens de schorsing mag uw auto niet op de openbare weg staan of rijden. U hoeft in die periode geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Ook hoeft uw auto dan niet verzekerd en APK-goedgekeurd te zijn. U kunt de schorsing verlengen als u langer niet van uw auto gebruik wilt maken.

Hoe kun je zien of je nog wegenbelasting moet betalen?

U kunt uw aanslagen en beschikkingen ook vinden in uw Berichtenbox op MijnOverheid. Gebruikt u de Berichtenbox nog niet? Activeer dan eerst uw account op MijnOverheid. Daarna kunt u meteen de juiste aanslag of beschikking opzoeken.

Wat te doen als je je auto hebt verkocht?

Als u uw auto verkoopt, moet u er voor zorgen dat de koper de auto op zijn naam overschrijft en u als verkoper een vrijwaringsbewijs krijgt. Gebeurt dat niet, dan blijft u verantwoordelijk voor de verplichtingen die horen bij het op naam hebben van een auto.

Hoeveel wegenbelasting krijg ik terug?

De belasting die u te veel hebt betaald vanaf het moment dat het motorrijtuig niet meer op uw naam staat geregistreerd bij de RDW, krijgt u automatisch terug. Dit geldt ook wanneer u via automatische incasso betaalt. Bedragen van € 5 of minder worden niet terugbetaald.

Hoe lang duurt wegenbelasting?

De verwerking van uw machtiging duurt ongeveer 3 weken. U kunt in de tussentijd een rekening motorrijtuigenbelasting krijgen. Die moet u wel betalen. U krijgt een bevestiging als wij uw machtiging hebben verwerkt.

Hoeveel tijd om Belastingdienst te betalen?

Het aantal termijnen waarin u de belastingaanslag betaalt, hangt af van de datum die op de aanslag staat. Als er na die datum minder dan 2 hele maanden overblijven, geldt een betalingstermijn van 6 weken. U krijgt een voorlopige aanslag 2019 met de datum 15 februari 2019.