Wat zijn goede eigenschappen?

Goede eigenschappen

 • Aardig.
 • Actief.
 • Assertief.
 • Behulpzaam.
 • Belangstellend.
 • Bescheiden.
 • Besluitvaardig.
 • Betrokken.

Wat zijn uw sterke punten persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten?

Voorbeelden van kwaliteiten

 • Aanpassingsvermogen.
 • Aanwezig en profilerend.
 • Accuraat, nauwkeurig en precies.
 • Actieveling (bezige bij)
 • Ad hoc.
 • Ad rem.
 • Afspraak is afspraak.
 • Alert en waakzaam.

Wat zijn sterke eigenschappen?

Sterke eigenschappen: voorbeelden (alle beroepen)

 • Analytisch denken.
 • Assertiviteit.
 • Bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Betrouwbaarheid.
 • Communicatievaardigheden.
 • Creativiteit.
 • Doorzettingsvermogen.
 • Eigen initiatief.

Wat zijn sterke punten van jezelf?

Sterke punten

 • Discipline.
 • Besluitvaardig.
 • Betrouwbaar.
 • Behulpzaam.
 • Empathisch.
 • Doorzetter.
 • Enthousiast.
 • Accuraat.

Wat is een goede slechte eigenschap?

Goede en slechte eigenschappen

Positieve eigenschappen Negatieve eigenschappen
Zorgzaam Overbezorgd
Flexibel Geremd
Geduldig Ongeduldig
Zelfstandigheid Eigenwijs

Wat is het verschil tussen kwaliteiten en vaardigheden?

Kwaliteiten zijn eigenschappen die iets zeggen over wie je bent, bijvoorbeeld ‘bescheiden’, ‘doorzetter’, ‘geduldig’, ‘speels’ of ‘dominant’. Het zijn persoonskenmerken, die in aanleg aanwezig zijn en je al vanaf je geboorte hebt. Kwaliteiten zijn die eigenschappen die de persoon in kwestie het meest typeren.

Wat zijn je persoonlijke kwaliteiten?

Kwaliteiten zijn de unieke en persoonlijke eigenschappen die bij mensen horen. Bescheidenheid is bijvoorbeeld een kwaliteit, daadkracht en zelfstandigheid zijn dat ook. Kwaliteiten en karaktereigenschappen zijn vaak verbonden met een bepaald type persoonlijkheid.

Wat zijn je sterke punten antwoord?

Sterke punten die moeten worden gedeeld in interview

 • Creativiteit.
 • Flexibiliteit.
 • Veelzijdigheid.
 • Punctualiteit.
 • Tijdmanagement.
 • Eerlijkheid.
 • Toewijding.
 • Geduld.

Wat zijn jouw capaciteiten?

Wat is een competentie? Competenties geven aan waar iemand goed in is en bestaan uit een of meer van de volgende onderdelen: vaardigheden, kennis, drijfveren, persoonlijkheid en capaciteiten. Vaardigheden. Dit zijn activiteiten waar je goed in bent en zijn doorgaans leerbaar.

Wat zijn eigenschappen van een persoon?

Wat zijn persoonlijke eigenschappen / kwaliteiten? Kwaliteiten zijn de unieke en persoonlijke eigenschappen die bij mensen horen. Bescheidenheid is bijvoorbeeld een kwaliteit, daadkracht en zelfstandigheid zijn dat ook. Kwaliteiten en karaktereigenschappen zijn vaak verbonden met een bepaald type persoonlijkheid.

Wat zijn persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten?

Wat zijn persoonlijke eigenschappen / kwaliteiten? Kwaliteiten zijn de unieke en persoonlijke eigenschappen die bij mensen horen. Bescheidenheid is bijvoorbeeld een kwaliteit, daadkracht en zelfstandigheid zijn dat ook. Kwaliteiten en karaktereigenschappen zijn vaak verbonden met een bepaald type persoonlijkheid.

Wat zijn kwaliteiten en karaktereigenschappen?

Kwaliteiten zijn de unieke en persoonlijke eigenschappen die bij mensen horen. Bescheidenheid is bijvoorbeeld een kwaliteit, daadkracht en zelfstandigheid zijn dat ook. Kwaliteiten en karaktereigenschappen zijn vaak verbonden met een bepaald type persoonlijkheid.

Wat zijn voorbeelden van uitgewerkte kwaliteiten?

Onderstaand tref je ca. 80 voorbeelden van uitgewerkte kwaliteiten. Aanpassingsvermogen. Aanwezig en profilerend. Accuraat, nauwkeurig en precies. Actieveling (bezige bij) Ad rem. Afspraak is afspraak. Anticiperen. Ambitieus en grensverleggend.

Wat zijn de kwaliteiten van leerlingen?

Leerlingen beschikken over een groot aantal kwaliteiten. Goede en slechte Goede en slechte eigenschappen lijken eenvoudig uit elkaar te houden, maar in de praktijk kun je