Hvad er en etisk fordring?

Den etiske fordring, kravet om at gøre det gode, formuleret fx som buddet om næstekærlighed (Matth. 22,39) eller som et kategorisk imperativ (Immanuel Kant).

Hvad er Løgstrups etik?

Løgstrups tanker om den etiske fordring er et forsøg på at redegøre for det kristne kærlighedsbud i almenforståelige begreber. Som sådan har de filosofisk karakter og gør krav på gyldighed uafhængigt af den kristne tro. Samtidig har de dog også det teologiske formål at tjene forståelsen af det kristne budskab.

Hvad betyder det at Livsytringerne er født etiske?

Såvel livsytringer som dispositioner ligger til grund for vores handlingsliv, men hvor dispositioner og karakter bliver til i handlingslivet, da kaldes livsytringerne frem i samlivets fuldbyrdelse. Livsytringer er ‘født etiske’, og det uden menneskers indvirken.

Hvad står Løgstrup for?

Filosofi. Løgstrup skrev om filosofiske og religiøse emner, mest etik. Han udgav det første værk i Danmark om fænomenologi. Ifølge Løgstrup er filosofiens bestræbelser på at finde de grundlæggende moralske principper forfejlede.

Hvad er interdependens etik?

Det, der er fælles, er de grundlæggende livsvilkår, som menneskelige relationer foregår under, nemlig at vi som mennesker er dybt afhængige af hinanden. Løgstrups etik kan derfor kaldes for interdependens-etik. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.

Hvad er Tilværelsesoplysning?

‘Folkeskolens hovedopgave er at give eleverne del i den oplysning om deres tilværelse og den verden, der er givet med vor kulturoverlevering. Med stigende alder skal eleverne stilles over for valgets mange muligheder på grundlag af stillingtagen til gode og dårlige argumenter. …

Hvad betyder pligtetik?

En pligtetik: En kategori, der er tilskrevet den tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804). Her er grundlaget for den rigtige handling, at den er i overensstemmelse med visse moralske pligter eller principper. Den rigtige handling bør kunne ophøjes til lov.

Hvad er sygepleje interventioner?

Definition af begreber: Nonfarmakologiske sygeplejeinterventioner: Er defineret som interventioner, som a) skaber et miljø, der er fordrende for søvn, b) gør den, der skal sove afslappet, eller c) understøtter døgnets søvn-vågen rytme (50).

Hvad siger Kari Martinsen om magt?

Kari Martinsen er fortaler for dét, hun kalder svag eller blid paternalisme, der betyder, at social- og sundhedsassistenten må påtage sig et ansvar og forvalte den magt, der ligger i situationen, på en moralsk måde.

Hvad er Interdependensetik?

Løgstrups etik kan derfor kaldes for interdependens-etik. Det afhængigheds- eller magtforhold, der altid udspiller sig mellem mennesker, viser sig i Løgstrups analyse af tilliden. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.

Hvor boede Løgstrup?

Løgstrup og Rosemarie købte midt i 60’erne en gammel gård på landet ved Hyllested på Djursland. De boede ikke på selve gården, men valgte at bygge et hus på den tilhørende jord, der var smuk og bakket, og der boede de resten af deres liv.

Hvad er urørlighedszone?

område som ikke må berøres, overskrides el. lign. Krænker man et hvilket som helst dyrs krav på en vis urørlighedszone omkring det, går det til angreb BerlT1990.