Wat is het doel van het Vijfkrachtenmodel van Porter?

Het vijfkrachtenmodel (competitive-forces model) is een model ontwikkeld door Michael Porter. Het model heeft als doel het winstpotentieel van een markt, oftewel bedrijfstak, te bepalen. De interne concurrentie van spelers op de markt.

Wat zijn de Concurrentiemachten van Porter?

De vijf concurrentiekrachten zijn de volgende volgens Porter:

  • Potentiële toetreders.
  • Kracht van substituten.
  • Leverancierskracht.
  • Afnemerskracht.
  • Concurrentiekracht van spelers op de markt onderling.

Wat is afnemers kracht?

Afnemerskracht. De afnemerskracht betreft voornamelijk de directe afnemers. Onder de directe afnemers wordt de koper van uw product of dienst verstaan en niet de uiteindelijke gebruiker. De eindgebruiker is wel van invloed op de directe afnemer, waardoor de directe afnemer de prijs onder druk kan zetten.

Wat analyseer je met behulp van het Vijfkrachtenmodel van Porter?

Het Vijfkrachtenmodel van Porter wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak. Dit stelt het bedrijf in staat om strategische beslissingen te nemen. Het model kan gebruikt worden tijdens het maken van een concurrentieanalyse. Dit is onderdeel van de externe analyse.

Is het Vijfkrachtenmodel van Porter geschikt voor Concurrentenanalyse?

Een concurrentieanalyse bestaat uit twee delen: de concurrentenanalyse en de mate van concurrentie binnen de bedrijfstak (het onderdeel in de bedrijfstakanalyse). Het vijfkrachtenmodel van Porter is uitermate geschikt voor laatstgenoemde. DIt is een onderdeel van de bedrijfstakanalyse.

Wat betekent toetreders?

Het aantal is afhankelijk van de kapitaalintensiteit (of er veel vermogen nodig is om een onderneming in die branche op te richten), schaalvoordelen (of productie bij hoge of ook al bij kleine aantallen rendabel is), toegang tot distributiekanalen en wetgeving.

Wat is de kracht van substituten?

De kracht van substituten geeft aan hoe groot de kans op het gebruik van een ander product/dienst is voor dezelfde activiteit. Je kunt bv. een auto gebruiken om op je werk te komen, maar je zou ook een motor kunnen aanschaffen voor het zelfde doel.

Wat zijn potentiële toetreders?

Wat zijn Branchekrachten?

Concurrenten zijn belangrijk om rekening mee te houden als men kijkt naar de branche waarin men zijn producten aanbiedt. Zo moet Merin zich onderscheiden van verschillende concurrenten om ervoor te zorgen dat ze een belangrijke speler blijven op de kantorenmarkt.

Hoe bepaal je of een markt aantrekkelijk is?

De macht van de afnemers is dus net zoals de macht van de leveranciers bepalend voor de aantrekkelijkheid van een bedrijfstak. De macht van de afnemers heeft invloed op de continuïteit en winstgevendheid van de organisatie. De dreiging van toetreders; nieuwkomers verstoren niet alleen de marktverhoudingen.

Hoe ziet een concurrentieanalyse eruit?

Maak een concurrentieanalyse Zo kun je de concurrentiepositie van je bedrijf bepalen. Je zet daarvoor de sterke en zwakke punten op een rij. Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat er nog geen rijwielhandel is die hoog scoort op prijsniveau. Misschien is een rijwielhandel met lage(re) prijzen een interessante aanvulling.

Wat zijn substituten producten?

[economie] Consumptiegoederen zijn substituten van elkaar wanneer ze eenzelfde soort behoefte kunnen bevredigen (boter en margarine). Een kenmerk van substituten is dat de vraag naar het ene goed stijgt als het andere goed duurder wordt.