Wat betekent het woord aspiraties?

Uitspraak: [ɑspi’ra(t)si] Verbuigingen: aspiratie|s (meerv.) 1) wil om iets te bereiken Voorbeelden: `Hij is een goede drummer, maar heeft geen aspiraties om prof te worden.

Wat zijn aspiraties aardrijkskunde?

Aspiratie slaat op de wens om de eigen situatie te verbeteren. Dat kan in economisch opzicht zijn (de wens om beter werk te vinden, een betere opleiding die tot meer arbeidskansen leidt, de wens om meer te verdienen of meer vrijheid te hebben om ergens als ondernemer te werken).

Wat is aspireren medisch?

(medisch) het verwijderen of opvangen van materiaal door opzuiging ♢ Verander de richting van de naald na elke 5 cc tijdens de aspiratie, om te vermijden dat er perifeer bloed wordt opgezogen.

Wat is aspiratie profylaxe?

Maatregelen en medicijnen die genomen kunnen worden ter preventie van een ziekte.

Wat is Bloedaspiratie?

( medisch ) het verwijderen of opvangen van materiaal door opzuiging Verander de richting van de naald na elke 5 cc tijdens de aspiratie , om te vermijden dat er perifeer bloed wordt opgezogen [..]

Wat betekent Geaspireerd?

Aspiratie kan verwijzen naar: Inademing in het algemeen; zie Verslikking. Het op geaspireerde wijze articuleren van bepaalde medeklinkers; zie aspiratie (taalkunde). Het streven, trachten (naar hoger), de wil om iets te bereiken.

Wat is aspireren tandarts?

Het inslikken of aspireren van een corpus alienum (vreemd lichaam) komt in de tandheelkundige praktijk niet vaak voor. Als echter een voorwerp in de keel van de patiënt tijdens een tandheelkundige behandeling verdwijnt, is adequaat ingrijpen van de mondzorgverlener vereist.

Wat is een profylactische werking?

profylactisch = profylactisch bijv. Uitspraak: [profi`lɑktis] met de bedoeling om te voorkomen dat iets gebeurt, in het bjizonder dat je ziek wordt Voorbeeld: `profylactische toediening van antibiotica`Synonie… Proguanil = Proguanil (chlorguanide, chloroguanide) is een profylactisch antimalariamiddel.

Wat zijn profylaxe?

[➝Gr.], v., voorbehoeding, voorkoming van ziekten, b.v. door openbare gezondheidsmaatregelen, preventie.

Waarom moet je aspireren?

Het terugtrekken van de zuiger van de injectiespuit na injecteren (aspireren) wordt gedaan om te controleren of de injectienaald per ongeluk in een bloedvat zit. Echter, er is geen bewijs dat dit fouten bij injecteren voorkomt.

Waarom Aspireert de tandarts?

Wat is causaal werking?

Oorzakelijk. Een verschijnsel wordt veroorzaakt door of is het gevolg van een ander verschijnsel. Causaal verband tussen twee variabelen.

Which is the best example of an aspiration?

Recent Examples on the Web Under the new legislation, aspiration abortions can be performed at a hospital, clinic, or nurse’s office. — Kaelan Deese, Washington Examiner, 13 Apr. 2021 Hope for an eradication or elimination is a towering aspiration. — Ivana Kottasová, CNN, 13 May 2021

Which is the correct definition of an aspirated affricate?

When aspirated consonants are doubled or geminated, the stop is held longer and then has an aspirated release. An aspirated affricate consists of a stop, fricative, and aspirated release.

What can a doctor do if you aspirate something?

A doctor may also perform aspiration to take a sample of fluid and test it for signs of infection, cancer cells, or the presence of certain substances. When a person aspirates something into their airways, it may not cause obvious symptoms.

What are the symptoms of aspiration in children?

Symptoms of aspiration in children may not be the same as those in adults and can include: 1 a grimacing expression 2 weak sucking 3 excessive drooling 4 feeding problems or difficulty breathing when feeding 5 wheezing 6 frequent chest infections More