Wat is een drogreden voorbeelden?

Een drogreden is een foutief argument. Wanneer men voortbouwt op foutieve argumenten is er sprake van een drogredenering. Een voorbeeld van een drogredenering is ‘Mijn oma dronk elke dag wijn en zij is 100 geworden, dus alcohol is helemaal niet gevaarlijk’. In dit argument wordt een overhaaste generalisatie gemaakt.

Wat is onjuist oorzakelijk verband?

Bij een onjuist oorzakelijk verband worden 2 dingen genoemd bij elkaar die in principe gewoon kunnen kloppen, alleen wat er fout aan is, is dat de 2 genoemde dingen hier niks met elkaar te maken hebben ook al kloppen ze los van elkaar wel.

Hoe maak je een drogreden?

We bespreken de volgende drogredenen:

 1. De onjuiste oorzaak – gevolgrelatie.
 2. De verkeerde vergelijking.
 3. De overhaaste generalisatie.
 4. De cirkelredenering.
 5. De persoonlijke aanval.
 6. Het ontduiken van de bewijslast.
 7. Het vertekenen van een standpunt.
 8. Het bespelen van het publiek.

Welke drogreden zijn er?

Verschillende soorten drogredenen (met voorbeelden)

 • De onjuiste oorzaak-gevolgrelatie.
 • De verkeerde vergelijking.
 • De overhaaste generalisatie.
 • De cirkelredenering.
 • De persoonlijke aanval.
 • Het ontduiken van de bewijslast.
 • Het vertekenen van het standpunt.
 • Het bespelen van het publiek.

Wat voor soorten drogreden zijn er?

Wat is generalisatie drogreden?

Een overhaaste generalisatie, ook bekend als de “wet van de kleine aantallen” (de tegenhanger van de “wet van de grote aantallen”), “secundum quid” of “overgeneralisatie”, is een drogreden waarbij een standpunt wordt beargumenteerd op basis van te weinig en niet-representatieve gegevens.

Wat is een verkeerde vergelijking?

De verkeerde vergelijking Er worden twee zaken onterecht met elkaar vergeleken. Dit zijn dus zaken die eigenlijk niet te vergelijken zijn. Voorbeeld: Geschiedenislessen zijn helemaal niet belangrijk.

Wat is een beroep op traditie?

Het beroep op traditie is iets wat veel door de conservatieve tak van de politiek wordt gebruikt. Het beroep op traditie wordt relatief vaak gebruikt omdat veel mensen niet houden van verandering. Kritiek hierop kan het beste gericht zijn op het verzwegen argument.

Hoe kun je een drogreden herkennen?

Ook geven we telkens een voorbeeld om de drogreden te verduidelijken.

 1. De onjuiste oorzaak-gevolgrelatie.
 2. De verkeerde vergelijking.
 3. De overhaaste generalisatie.
 4. De cirkelredenering.
 5. De persoonlijke aanval.
 6. Het ontduiken van de bewijslast.
 7. Het vertekenen van het standpunt.
 8. Het bespelen van het publiek.

Wat zijn alle drogredenen?

Argumenten die op onjuiste zaken zijn gebaseerd noemen we ook wel drogredenen. Het zijn dus argumenten waar iets mis mee is en daarom zijn ze niet zo sterk of, anders gezegd niet geldig. Er wordt tussen twee zaken een oorzaak-gevolgrelatie gelegd, terwijl die er niet is.