Wat is de diepte van de Noordzee?

700 m
North Sea/Max depth
Legenda. De diepte van de Noordzee neemt af van noord naar zuid van meer dan 200 meter bij de Shetlandeilanden en de kust van Noorwegen (in de Noorse Geul zelfs 700 meter) tot 20 meter bij de Nederlandse kust.

Welke zee ligt er bij Nederland?

De Nederlandse kust is de landstreek waarmee Nederland grenst aan de Noordzee en aan de Waddenzee. De kustlengte bedraagt ongeveer 523 kilometer, waarvan 353 km Noordzeekust, de rest betreft de kust van de Waddenzee en de Westerschelde.

Waar is het diepste punt van de Noordzee?

Onze eigen Noordzee is vergeleken bij de Marianentrog een ondiepe vijver. Het diepste punt van de Noordzee bevindt zich bij Noorwegen en ligt op 700 meter onder de waterspiegel. Het Nederlandse deel van de Noordzee heeft een gemiddelde diepte van slechts zo’n 30 meter.

Wat zit er in de Noordzee?

Dieren in de Noordzee

  • Blauwvintonijn. De blauwvintonijn is met een lengte van meer dan 3 meter een van de grootste jagers van de Noordzee.
  • Bruinvis. De bruinvis is de kleinste walvis van de Noordzee.
  • Bultrug.
  • Dodemansduim.
  • Dwergvinvis.
  • Haringhaai.
  • Noordkromp.
  • Orka.

Wat is de gemiddelde diepte van de zee?

De gemiddelde diepte van de oceanen op aarde is ongeveer 3.960 meter. Dat is ongeveer dertien Eiffeltorens bovenop elkaar. Het diepste punt, de Marianentrog bij de Filippijnen, ligt op meer dan elf kilometer.

Hoe diep is Javazee?

Diepte (max.) De Javazee is een grote (ongeveer 310.000 km²), ondiepe zee (maximaal 82 meter) die als randzee nog gerekend wordt tot de Indische Oceaan.

Wat is de leukste kustplaats?

Zandvoort is, naast Scheveningen, toch wel dé badplaats van Nederland. Veel Nederlanders, maar ook toeristen bezoeken dit gezellige plaatsje dat onlosmakelijk verbonden is met het strand, de Noordzee en de duinen.

Welke Zee grenst aan de Noordzee?

Binnen een afstand van 150 kilometer van de kusten leven 80 miljoen mensen. De Noordzee is een belangrijke schakel in scheepsroutes en dient als verbinding tussen Europa en de andere wereldmarkten….

Noordzee
Zee randzee van de Atlantische Oceaan
Oppervlakte 575.000 km²
Diepte (max.) 700 m
Diepte (gem.) 94 m

Wat is het diepste punt van de Atlantische Oceaan?

8.486 m
Atlantic Ocean/Max depth

Wat is het diepste punt van de Waddenzee?

Even ten noordwesten van Den Helder bereikt het Marsdiep zijn diepste punt, een put van circa 45 meter diepte die Helsdeur wordt genoemd. In het Marsdiep leefde een groep van circa 40 tuimelaars die na de afsluiting van de Zuiderzee door de Afsluitdijk in 1932 verdween.

Wat zit er allemaal in de zee?

Denk maar aan blauwe vinvissen, zeeschildpadden, dolfijnen, zeepaardjes, inktvissen en heel wat soorten vissen. Wist je dat er meer diersoorten leven in de zee dan op het land? Er zijn ook veel hele kleine diertjes in de zee: kleine kreeftjes en larven van vissen. Ze vormen voedsel voor andere dieren.

Welke dieren wonen er in de Noordzee?

Vele dieren van de Noordzee leven op, in of net boven de (zand)bodem. Denk maar aan platvissen, wormen, garnalen en zeesterren. Andere dieren zwemmen in het water: vissen zoals de kabeljauw, kwallen, zeepaardjes, dolfijnen en soms eens een walvis.