Welke lijm voor snelbouwstenen?

Wienerberger introduceert met Porotherm Dryfix een baanbrekende techniek voor het optrekken van binnenmuren met Porotherm lijmstenen. Net zoals bij het verlijmen met lijmmortel worden ook deze vlakgeslepen snelbouwstenen horizontaal op elkaar verlijmd.

Welke Snelbouwsteen gebruiken?

Een andere soort snelbouwsteen die meer in Wallonië gebruikt wordt, zijn de betonnen snelbouwstenen. Deze grijze robuuste stenen kunnen zowel voor ondergronds metselwerk als voor dragende binnenmuren gebruikt worden. Ze kunnen heel wat druk en draagkracht aan en hoeven niet per se afgewerkt te worden.

Wat is sterker metselen of lijmen?

Zowel cellenbeton, kalkzandsteen als snelbouwstenen kan je verlijmen of dunmetselen. Je behaalt een hoger rendement de muur heeft een grotere mechanische sterkte. Na 24 uur bereikt een verlijmde muur de mechanische sterkte, terwijl dit bij een gemetselde muur 28 dagen duurt.

Wat is goedkoper metselen of lijmen?

Lijmen is zo’n 10 à 15 % duurder dan metselen. Het zelf doen is een pak goedkoper omdat de werkuren vaak de grootste kost zijn.

Welke lijm voor baksteen?

Iedere baksteen in ons gamma kan verlijmd worden, zowel de stenen met frog als zonder frog. Het verlijmen van gevelstenen gebeurt door het aanbrengen van een enkele of dubbele lijmril op de steen. Zonder frog is het lijmen iets eenvoudiger omdat men een groot vlak lijmoppervlak heeft.

Welke lijm voor Stapelblokken?

Eerste laag stapelblokken Gebruik je Varistone PU Fix bruislijm, dan lijm je de blokken één voor één vast. Gebruik je de Varistone Multitack Kitlijm, dan kun je de lijm op de hele fundering aanbrengen en daarna alle muurblokken erop zetten.

Waarom Snelbouwsteen?

Snelbouwstenen zijn geperforeerde bakstenen van groot formaat. Door de gaten (perforaties) zijn de stenen lichter, makkelijker hanteerbaar en isoleren ze beter. Snelbouwstenen zijn enkel geschikt voor niet-zichtbaar metselwerk.

Welke steen voor draagmuur?

Er wordt geadviseerd voor draagmuren minimaal 100 mm dikke Ytong blokken te gebruiken.

Welke gevelstenen om te lijmen?

Het verlijmen van gevelstenen zit in de lift. Daarbij worden de stenen met elkaar verbonden door een dunne laag lijmmortel. De lijm wordt aangebracht met een spuitzak of spuitmachine. Het gebruik van een truweel is niet mogelijk door de grote kleefkracht van de lijm.

Hoe metselen met snelbouw?

Het metselen van snelbouwstenen kun je het beste doen bij temperaturen tussen de 5 ºC en 25 ºC. Dek de stenen tijdens opslag goed af. Ook het verse lijm- of metselwerk moet je goed beschermen. Zo voorkom je dat er schade ontstaat, bijvoorbeeld door ijsvorming of bevriezing.

Welke lijm voor gevelsteen?

Iedere baksteen in ons gamma kan verlijmd worden, zowel de stenen met frog als deze zonder frog. Het verlijmen van gevelstenen gebeurt door het aanbrengen van een enkele of dubbele lijmril op de steen. Zonder frog is het lijmen iets eenvoudiger omdat men een groot vlak lijmoppervlak heeft.

Wat plakt bakstenen aan elkaar?

Je kunt speciale kit gebruiken welke bij stenen verkocht wordt in de tuincentra. Een zeer goed alternatief welke zeer sterke verlijming kent is de Bison Polymax.