hva er rasisme i Norge?

I Norge ble særlig samer, romer, romanifolk og jøder rammet av rasistisk lovgivning og fornorskningspolitikk fra begynnelsen av 1900-tallet og helt fram til 1980-tallet. Norske rasehygienikere i kretsen rundt Halfdan Bryn og Jon Alfred Mjøen var således aktive pådrivere for steriliseringslovene som ble innført i Norge i 1934.

hva er bakgrunnen for begrepet rasisme?

Felles for de ulike formene for rasisme er at enkeltpersoner reduseres til representanter for en gruppe. Den historiske bakgrunnen for begrepet rasisme er at det tidligere var vanlig å dele inn menneskeheten i ulike «raser». Dels skjedde dette ut fra fysiske kjennetegn som hår- hud- og øyenfarge og kroppshøyde.

hva er biologisk begrunnede rasismer?

Den klassiske, biologisk begrunnede rasismen er et forholdsvis moderne fenomen som først oppstod på 1700-tallet og som siden utviklet seg i flere ulike faser.

hva er hovedbetydningen av rasisme?

Man kan skille mellom tre hovedbetydninger av rasisme: 1 Når arvelige biologiske egenskaper legges til grunn for å dele inn mennesker i påståtte «raser», snakker vi om klassisk rasisme. 2 Den andre hovedformen for rasisme, kulturrasismen, legger større vekt på kultur og motstand mot å blande kulturer og religioner sammen. 3 Den tredje hovedformen er mer hverdagslig diskriminering og utestenging.

hva er den klassiske rasismen?

Den klassiske rasismen legger altså feilaktig til grunn at mennesker kan deles inn i adskilte raser ved at antatte fysiske rasekjennetegn som kroppshøyde og hår-, hud- og øyenfarge kobles sammen med antatte indre mentale rasekjennetegn og at dette gir grunnlag for et skille mellom under- og overlegne raser.

hva er historiske eksempler på rasisme?

Til de mest ekstreme historiske eksemplene på rasisme hører innføringen av Nürnberglovene i Tyskland i 1935, som forbød ekteskap mellom jøder og såkalt ariske tyskere, og raseskillepolitikken i de amerikanske sørstatene (se USAs historie) og apartheid i Sør-Afrika.