Wat is een onjuist Verwijswoord?

Verwijswoorden wijzen vooruit of terug naar woorden, woordgroepen of zinnen. In het Nederlands kennen we mannelijke, vrouwelijke en onzijdige woorden. Voorbeelden van fouten: Hem werd een contract aangeboden die nogal wat onduidelijkheden bevatte Die moet zijn dat want het is het contract(o).

Wat is een foutieve verwijzing?

Het verwijswoord hoort in getal (enkel- of meervoud) en geslacht (mannelijk, vrouwelijk of onzijdig) in overeenstemming te zijn met het antecedent. Als dat niet het geval is, is er sprake van een foutieve verwijzing (FV), een stijlfout.

Wat is een Verwijsfout?

Fouten met ‘wat’, ‘dat’, ‘hun’ en ‘hen’ noem je verwijsfouten. Het zijn kleine, storende foutjes en worden dagelijks door veel mensen gemaakt. Hoe voorkom je ze? Woorden als wat, dat, hen en hun noem je ook wel verwijswoorden.

Wat is een enkelvoudig Verwijswoord?

Verwijswoorden verwijzen meestal naar een woord dat al eerder genoemd is of wijzen vooruit naar een woord dat nog genoemd gaat worden. Verwijswoorden kunnen voornaamwoorden of bijwoorden zijn.

Wat is onduidelijk verwijzen?

Onduidelijk verwijzen Soms wijst een verwijswoord terug naar iets wat helemaal niet in de tekst staat. Het heeft dan geen antecedent.

Wat is een Formuleringsfout?

Als twee woorden of uitdrukkingen worden verward en ten onrechte worden vermengd.

Wat is een onduidelijke verwijzing?

Hoe vind je een Verwijswoord?

Verwijswoorden zijn woorden die verwijzen naar eerder (of heel soms later) genoemde woorden. De woorden waarnaar verwezen wordt, noem je antecedenten. Voorbeelden van verwijswoorden die verwijzen naar personen zijn: ‘hij’, ‘zij’, ‘ze’, ‘hem’, ‘haar’ en ‘zijn’.

Hoe vind je een Verwijsfout?

Verwijsfouten. Verwijswoorden wijzen terug naar een eerder genoemd woord of vooruit naar een woord dat verderop in de zin staat, het antecedent. Het is belangrijk dat je het juiste verwijswoord kiest en dat het absoluut duidelijk is waarnaar het verwijswoord verwijst.

Wat betekent Verwijswoord?

verwijswoord – zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-wijs-woord 1. woord dat aangeeft welk verband er tussen zinnen bestaat ♢ ‘want’ en ‘omdat’ zijn verwijswoorden die aangeven dat er een argument volgt Zelfstandig naamwoord: ver-wijs-woord…

Wat is een antecedenten?

Antecedent of correlatief is een grammaticaal begrip uit de taalkunde en is de naam voor het woord waarnaar een ander woord, meestal een betrekkelijk voornaamwoord, verwijst. Het woord dat verwijst komt meestal net na het antecedent en heet dan anafoor.

Welk Verwijswoord?

Verwijswoorden bij de-woorden: hij, zij, die, deze, zijn en haar….Ezelsbrug: Het juiste verwijswoord gebruiken.

Voorbeeld Regel Dus …
Het cijfer die/dat ik ontving gaf mij zelfvertrouwen. Naar het-woorden wordt verwezen met ‘dat’ Het cijfer dat ik ontving gaf mij zelfvertrouwen.