Welke roofvogels in Vlaanderen?

Belgische roofvogels

 • Welkom.
 • Wat is een roofvogel?
 • De torenvalk.
 • Slechtvalk.
 • Smelleken.
 • Buizerd.
 • Sperwer.
 • Havik.

Welke roofvogels in Brabant?

Het gaat vooral om buizerds, haviken, bruine kiekendieven en de rode wouw. Roofvogels zijn beschermd in Nederland, maar jaarlijks verdwijnen er gemiddeld 1200 vogels.

Welke roofvogels in Limburg?

Ook roofvogels zoals de buizerd, wespendief, boomvalk, torenvalk, havik en sperwer bewonen het gebied. De Sint-Jansberg is met andere woorden een zeer divers en mooi vogelgebied.

Welke roofvogels leven in Belgie?

Roofvogels in Nederland en België In Nederland en België broeden de volgende soorten roofvogels: havik, sperwer, wespendief, buizerd, zeearend, rode wouw, bruine kiekendief, blauwe kiekendief en grauwe kiekendief (behorend tot de Accipitridae), en torenvalk, boomvalk en slechtvalk (behorend tot de Falconidae).

Welke roofvogels in de Ardennen?

In de Vlaamse Ardennen vind je een aantal soorten roofvogels. Zes soorten komen voor als broedvogel: buizerd, sperwer, havik, wespendief, torenvalk en boomvalk Op trek en tijdens de winter kan je ook nog andere soorten waarnemen, zoals de bruine kiekendief, de blauwe kiekendief, de visarend en de rode wouw.

Welke roofvogels eten vogels?

En dit zijn er enkele van:

 • Buizerd. Een van onze bekendste roofvogels.
 • Zeearend. Met een spanwijdte van 240 cm is hij de grootste roofvogel die bij ons voorkomt.
 • Havik. Deze felle jager is zo gebouwd dat hij snel tussen bomen door kan vliegen.
 • Sperwer.
 • Torenvalk.
 • Roofvogels: Boomvalk.
 • Bruine kiekendief.

Welke roofvogels in het bos?

Roofvogels in de bossen op de hogere zandgronden: boomvalk (afname), buizerd (toename), havik (min of meer stabiel) en wespendief (min of meer stabiel).

Welke roofvogels Ardennen?

Welke valken in Belgie?

In Nederland en België komen de torenvalk, de boomvalk, het smelleken en de slechtvalk voor. Tijdens de trektijd wordt in Nederland ook wel de roodpootvalk (Falco vespertinus) gezien. Als voedsel eten ze andere vogels en kleine zoogdieren.

Welke roofvogel eet merels?

Voedsel. Zangvogels zijn de voornaamste prooi, met name huismus, vink, merel, spreeuw en mees. Het vrouwtje vangt ook grotere prooien als de turkse tortel. De sperwer jaagt vanuit dekking, of met een plotselinge, snelle vlucht in het voorbijgaan.

Welke roofvogels vliegen op thermiek?

Thermiek-vliegers zijn vogels die opstijgende warmte gebruiken om op te zweven. Ze hebben vaak brede, grote vleugels. Bekende voorbeelden zijn ooievaars en grote roofvogels.

Wat zijn de vijanden van de roofvogel?

ROOFVOGELS EN DE MENS: Roofvogels hebben maar weinig natuurlijke vijanden. Er is maar 1 ding waar ze echt bang voor zijn: de mens.