Waar staat het BSN nummer in het paspoort?

Bij paspoorten uitgegeven vanaf 2014 staat het BSN op de achterkant van het paspoort. Het BSN is wel nog steeds een onderdeel van de reeks van letters en nummers in de ‘machineleesbare zone’.

Waar BSN kind vinden?

Heeft u een identiteitsbewijs, maar staat uw BSN daar niet op? Dan kunt u bij de gemeente uw BSN opvragen. Heeft u (nog) geen document waarop het BSN van uw kind staat? Dan kunt u bij de gemeente een uittreksel opvragen met hierop het BSN van uw kind.

Wie heeft mijn BSN nodig?

Een zorgverlener (zoals uw huisarts of tandarts) is bijvoorbeeld verplicht uw BSN te gebruiken. Dat staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. En banken moeten uw BSN gebruiken voor uitwisseling van gegevens met de Belastingdienst. Dit staat in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Waar vind ik mijn ID kaart nummer?

Uw paspoortnummer staat rechts van uw naam onder het kopje ‘documentnummer’. Een paspoortnummer bestaat uit negen tekens.

Waar vind ik mijn BSN nummer online?

U vindt uw burgerservicenummer ook in MijnOverheid. U moet dan wel eerst inloggen met uw DigiD. Of vraag uw burgerservicenummer op bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U moet een geldig identiteitsbewijs laten zien, voordat uw gemeente uw burgerservicenummer doorgeeft.

Waar vind ik mijn BSN nummer Belgiƫ?

Het Rijksregisternummer is een uniek identificatienummer toegekend aan natuurlijke personen ingeschreven in BelgiĆ«. Dus iedere burger met ofwel een Belgische identiteitsdocument ofwel een Belgisch verblijfsdocument heeft zo’n nummer. Je vindt jouw rijksregisternummer achteraan jouw identiteitskaart.

Heeft een bank mijn BSN nummer nodig?

Als u in Nederland belasting betaalt, dan heeft u een burgerservicenummer nodig om een bankrekening te openen. De bank kan u daarom vragen om een identiteitsbewijs waarop uw BSN staat als u een rekening opent. Bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart.

Is het veilig om je BSN te geven?

Omdat het BSN uniek is zijn de privacy risico’s groot. Bij onzorgvuldig gebruik van BSN’s is het gevaar voor misbruik van gegevens en identiteitsfraude groot. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is daarom bepaald dat het BSN uitsluitend mag worden gebruikt ter uitvoering van de wet.

Hoe kom ik aan mijn burgerservicenummer?

U krijgt een burgerservicenummer (BSN) als u wordt ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Als u buiten Nederland woont, doet u dit in persoon bij een van de 19 gemeenten met een RNI-loket in Nederland.