Wat wordt verstaan onder gekwalificeerde diefstal?

Bij een gekwalificeerde diefstal is naast de diefstal sprake van strafverzwarende omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van wapens tijdens een gewapende overval of het binnendringen van een privéterrein tijdens een inbraak.

Hoelang gevangenisstraf voor diefstal?

Voor een eenvoudige diefstal kan een maximale straf worden opgelegd van 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal € 20.000. Strafrechters hanteren hun eigen oriëntatiepunten bij het bepalen van de straf: de zogeheten LOVS-oriëntatiepunten.

Wat staat er in de wet over diefstal?

Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Wat houdt diefstal in?

Diefstal is een in het strafrecht als misdrijf aangemerkt delict dat bestaat uit het op onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen van andermans eigendom. Wie zich schuldig maakt aan diefstal wordt een dief genoemd, een vrouwelijke dief is een dievegge.

Wat is de straf van diefstal?

Een eenvoudige diefstal heeft een maximale straf van vier jaar detentie (in de gevangenis) of een geldboete van maximaal €18.500,-. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van een boete of een gevangenisstraf, de rechter mag ook een werkstraf opleggen. Voor gekwalificeerde diefstal staat een hogere straf.

Welke straf diefstal?

Diefstal wil zeggen dat een zaak wordt weggenomen van een persoon tegen zijn wil. De wegneming van de zaak moet op een bedrieglijke manier gebeurd zijn. Straffen Als u verdachte bent van diefstal kan u gestraft worden met een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en met een geldboete van 26 euro tot 500 euro*.

Hoeveel uur taakstraf voor diefstal?

Straffen winkeldiefstal volgens OM-richtlijnen

Richtlijn winkeldiefstal met geprepareerde tas of kleding
(Beoogde) waarde weggenomen goederen first offender
t/m € 50,00 16 uur werkstraf
€ 50,00 – € 200,00 32 uur werkstraf
€ 200,00 – € 600,00 50 uur werkstraf

Wat voor straf krijg je voor diefstal minderjarig?

De Raad voor de Kinderbescherming begeleidt jongeren met een taakstraf. Een taakstraf duurt maximaal 240 uur voor een werkstraf en 480 uur voor een leerstraf (of een combinatie van een leerstraf en werkstraf). De rechter kan naast de taakstraf ook een boete of jeugddetentie van maximaal 3 maanden opleggen.

Welke straf staat er op stelen?

Hoe kan ik aangifte doen van diefstal?

Aangifte doen na diefstal

  1. Online: doe aangifte op de website van de politie.
  2. Telefonisch: bel de politie via 0900-8844.
  3. Op een politiebureau bij u in de buurt.

Hoe verloopt het strafproces bij diefstal?

Onder leiding van een officier van justitie start een opsporingsonderzoek. De politie gaat op zoek naar de verdachte en verzamelt bewijs, bijvoorbeeld door getuigen te verhoren. Alle bevindingen van de politie komen in een proces-verbaal. Dit gaat naar de officier van justitie.